Tuesday, July 6, 2010

Loetav kirjandus

TEOORIAD
Appleton 1975 The experience of Landscape. Wiley, London.
Wilson, Edward O. (1984). Biophilia. Cambridge: Harvard University Press. ISBN 0-674-07442-4.
Grahn, Berggren-Bärring 1995 „Importance of the single park on experienced characteristics“, ecological aspects of green areas in urban environments, IFPRA World congress Proceeding, 110 (Antwerp, Flanders, 3-8 September 1995)
Grahn, Stigsdotter 2003 Landscape planning and stress, Urban Forestry and Urban Greening, vol 2, pp 001-018
Hartig T, Kaiser FG, Bowler PA 1997 Further development of a measure of perceived environmental restorativeness, käsikiri
Kaplan, Kaplan 1989 The Experience of Nature: A Psychological Perspective, Cambridge University press New York.
Kellert Stephen R. (1993). The Biophilia Hypothesis. Island Press.
Lynch, K. 1960 The Image of the City. Cambridge, MA: MIT Press.
Maikov et al 2008 "A comparison of the evaluation of room characteristics of healing gardens in landscape design in the United States and England", Design and Nature 2008, WITpress
Searles, 1960 The Nonhuman Environment in Normal Development and in Schizophrenia, International Universities Press, New York
Zeisel, J. and Welch, P. (1981) Housing Designed for Families: A Summary of Research. Joint Center for Urban Studies for MIT and Harvard.
Tomkins, Sylvan S. (1962), Affect Imagery Consciousness: The Positive Affects (Vol. 1), New York: Springer, Tomkins, Sylvan S. (1963), Affect Imagery Consciousness: The Negative Affects (Vol. 2), New York: Springer,
TERAAPIA
Haller R, Kramer C 2007 Horticultural Therapy Methods Making Connections in Health Care, Human Service, and Community Programs, editors, The Haworth Press, Inc.
Kaplan (1993) The role of nature in the context of the workplace. Landscape and Urban Planning, 26, 193-201.
Ulrich, R.S. 1983 Affective Response to Natural Environment
Ulrich, R. S. (1999). Effects of gardens on health outcomes: Theory and research. In C.
Cooper-Marcus & M. Barnes (Eds.), Healing Gardens: Therapeutic Benefits and
Design Recommendations. New York: John Wiley, pp. 27-86.
HOSPIITSI AIAD
Healy V 1986 The hospice garden: addressing the patients’ needs through landscape 2, American journal Hospice Care Nov-Dec; 3(6): 32-6
Vince 1986 The hospice garden, Addressing the patients needs through landscape, Hospice planning, pp 32-36
KUJUNDAMINE
Marcus C.C .and Barnes M. 1999 Healing Gardens Therapeutic Benefits and Design Recommendations
Norman D.A. (1988) The Design of Everyday Things. New York: Doubleday/Currency. Edinburgh Garden Paper Page 5
Sacks 1984 A leg to stand on, New York, Touchtone Books.
Servaas 1995 FLC PROJECT TO FEATURE NEW THERAPEUTIC GARDENS, Grand Rapids Business Journal, 8/7, Vol. 13 Issue 32
Staats et al 1997 Change in mood as a function of environmentl design; arousal and pleasure on a simulated forest hike, Journal of environmental psychology, 17, pp 283-300
Stigsdotter, Grahn 2002 What makes a garden a Healing garden? Journal of Therapeutic Horticulture, pp 60-69
Tyson M1998, THE HEALING LANDSCAPE Therapeutic Outdoor environments,
AIAD LASTELE
Shepley, McCuskey M 1998 Healthcare Environments for Children and Their Families. Dubuque, IA: Kendall/Hunt Publishing

Harjutused

1. Külasta linnakaardil märgitud rohealasid ning märgi peale nende maastikukarakteristik. Viimased esita erinevat värvi.
1.a. Samadele ruumidele märgi peale, kas nad on suletud, avatud või poolavatud ruumid.
1.b. Hinda kogemuse kvaliteeti läbi 8 karakteristiku (madal, keskmine, kõrge).
1.c. Märgi viimaste juures kasutatavad märksõnad, mis iseloomustavad tegevusi ja ruumi.
1.d. Koosta erinevad linnakaardid 1a, 1b ja 1c osas.
2. Mis järjekorras Sa näed karakteristikute auastmeid?
3. Mis defineerib tegevuse lõppemise ja algamise roheruumis?
4. Loo praktiline meetod mida kasutada väljavalitud roheala puhul haldaja seisukohast vaadatuna, et hinnata nende roheala kogemuse kvaliteeti. Seele põhjal peaks saama teha muudatusi ühe või teise karakteristiku tugevdamiseks või nõrgestamiseks.
5. Missugused tegevused on teatud roheruumides kõige rohkem esindatud?
6.valmista ette loeng mingil teemal
7. mis on maastikukarakteristik? millest ta koosneb?
8. hinda teise inimese tööd.
9. koosta loengupäevik.
10. kujunda kunstiteos teatud tüüpi tervendavasse aeda.
11. ekskursioon - Helle Nebelong.
12. pildi poppurrii - mis jäi meelde?
13. oma kaust kursusest.
14. ühika aken - mõõda tervenemise astet oma vaatest.